TP.HCM tuyển 1.610 học sinh vào lớp 10 chuyên

17/04/2022

Sáng 15-4, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường THPT chuyên năm học 2022-2023. Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, năm học 2022-2023, các trường THPT sau đây sẽ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên: Trường …

Tin tức – Sự kiện

TP.HCM tuyển 1.610 học sinh vào lớp 10 chuyên

17/04/2022

Sáng 15-4, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường THPT chuyên năm học 2022-2023. Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, năm học 2022-2023, các trường THPT sau đây sẽ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên: Trường …

Hoạt động chuyên môn

TP.HCM tuyển 1.610 học sinh vào lớp 10 chuyên

17/04/2022

Sáng 15-4, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường THPT chuyên năm học 2022-2023. Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, năm học 2022-2023, các trường THPT sau đây sẽ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên: Trường …

Hoạt động đội TNTP HCM

TP.HCM tuyển 1.610 học sinh vào lớp 10 chuyên

17/04/2022

Sáng 15-4, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường THPT chuyên năm học 2022-2023. Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, năm học 2022-2023, các trường THPT sau đây sẽ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên: Trường …

Hoạt động ngoài giờ

TP.HCM tuyển 1.610 học sinh vào lớp 10 chuyên

17/04/2022

Sáng 15-4, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường THPT chuyên năm học 2022-2023. Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, năm học 2022-2023, các trường THPT sau đây sẽ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên: Trường …

Hoạt động đội TNTP HCM

TP.HCM tuyển 1.610 học sinh vào lớp 10 chuyên

17/04/2022

Sáng 15-4, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường THPT chuyên năm học 2022-2023. Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, năm học 2022-2023, các trường THPT sau đây sẽ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên: Trường …

Kỹ năng sống

TP.HCM tuyển 1.610 học sinh vào lớp 10 chuyên

17/04/2022

Sáng 15-4, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường THPT chuyên năm học 2022-2023. Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, năm học 2022-2023, các trường THPT sau đây sẽ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên: Trường …